Arvioi ja seuraa tehokkuutta raporteista

 • Tukipyyntöön vastattu - 23%
  Tukipyyntö ratkaistu - 43%
 • Tukipyyntöön vastattu - 55%
  Tukipyyntö ratkaistu - 35%
 • Tukipyyntöön vastattu - 23%
  Tukipyyntö ratkaistu - 44%
 • Tukipyyntöön vastattu - 53%
  Tukipyyntö ratkaistu - 64%
 • Tukipyyntöön vastattu - 43%
  Tukipyyntö ratkaistu - 76%
 • Tukipyyntöön vastattu - 73%
  Tukipyyntö ratkaistu - 94%

Seuraa asiakastyytyväisyyttä kyselyjen avulla

Lisää tukikeskusteluihin tyytyväisyyskysely ja selvitä kuinka tyytyväisiä asiakkaasi ovat tukipalveluun. Freshdesk auttaa keräämään palautetta suoraan tukipyyntöjen lähettäjiltä tukipyynnön ratkettua ja yhdistää palautteen tukihenkilöstön työsuoritukseen. Kysely on mahdollista lähettää missä vaiheessa tahansa ja tietyn työntekijän saamasta huonosta palautteesta voidaan lähettää eskalaatioviesti esimiehille.

Tyytyväisyyskyselyistä saat tietää kuinka hyvin tukihenkilöstösi palvelee asiakkaita, kuka tekee hyvää työtä ja kuka tarvitsee lisää koulutusta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuden kuulla asiakkaiden ideoita ja parannusehdotuksia.

Tilastot

Freshdeskin raportointipaketti sisältää 16 erilaista raporttia joiden avulla voit asettaa tietoihin perustuvia tavoitteita ja pitää silmällä tukipalvelullesi tärkeitä tietoja. Voit myös arvioida tehokkuutta useilla eri tasoilla tukipalvelun yleisestä tasosta tiettyihin ryhmiin ja yksittäisiin asiakastukihenkilöihin.

Jokaisessa osiossa on yhteenveto jonka kautta pääset tarkastelemaan tiettyjä ajanjaksoja, arvopisteitä ja vertailuja. Tärkeät liiketoimintapäätökset on hyvä perustaa tarkkaan tietoon.

Yleiskatsausraportit

Yleiskatsausraportit auttavat pysymään perillä tärkeistä asiakastuen suoritusta koskevista tiedoista, kuten koko tukipalvelun tai tietyn asiakastukihenkilön vastausajasta, ratkaisuajasta ja palvelutasosopimusrikkomuksista. Näet tärkeimmät tiedot nopeasti yhdestä raportista.

Yhteenvetoraportit

Yhteenvetoraportista voit tarkistaa yhteenvedon kunkin asiakastukihenkilön tai ryhmän käsittelemistä tukipyynnöistä kuukauden ajalta. Raportin aikatiedoista selviää myös tukipyyntöihin käytetty aika ja asiakastyytyväisyysraportti kertoo asiakkaiden kokemuksesta.

Kuormitusanalyysi

Älä tyydy analysoimaan tukipalveluusi saapuvia tukipyyntöjä yleisellä tasolla. Selvitä tarkalleen, kuinka niihin vastataan ja ratkaistaanko ne määräajassa. Samalla voit seurata vastausten tarkkuutta ja käytyjen keskustelujen määrää.

Vertailuraportit

Vertaa yksittäisten asiakastukihenkilöiden tai asiakastukiryhmien suoritusta avaintietoihisi. Voit jopa selvittää kuka on käsitellyt eniten tukipyyntöjä, kenellä on pisin vastausaika ja millä ryhmällä on suurin työkasauma.

Kärkiraportit

Valitse haluamasi tieto ja tarkista nopeasti mitkä asiakastukihenkilöt, ryhmät ja asiakkaat ovat raportin kärjessä kyseisen tiedon perusteella. Voit selvittää parhaat suorittajat sekä sen mitkä asiakkaat vaativat eniten asiakastukihenkilöiden aikaa.

Puhelu- ja chat-raportit

Tarkista yhteenvedosta miten asiakastukihenkilöt suoriutuvat puheluista ja chat-keskusteluista, kuinka paljon tukipalveluusi tulee yhteydenottoja ja miten hyvin tietyt asiakastukiryhmät suoriutuvat tietyissä kanavissa. Näiden tietojen perusteella voit määrätä lisää (tai vähemmän) asiakastukihenkilöitä käsittelemään tiettyä kautta saapuvia tukipyyntöjä.

Freshdeskin ansiosta tietojen keräämiseen ei tarvitse enää keskittyä erikseen. Voimme tehdä perusteltuja päätöksiä valmiiden analyysien pohjalta. Sijoitus maksaa itsensä takaisin tilastoina, ajansäästönä ja asiakassuhteina!

Knowlarity
Laajenna tukipalvelua liiketoimintasi kasvaessa.
Pyydä ilmaista Freshdesk-esittelyversiota

Mitä haluat nähdä esittelyversiossa?